Turistická mapa

Níže je vložena mapa, na níž byly konkrétně vyznačeny některé body celé turistické trasy – orientační popis k jednotlivým bodům je taktéž přiložen pod mapkou.

Po startu je prvním orientačním milníkem škola. Bod č. 2 se nachází v oblasti pastvin. Bodem 3 je samotné Africké muzeum s  vystavenými exponáty. U bodu č. 4 je možné prohlédnout si křížence divokých prasat. Milník 5 se vyznačuje možnosti prohlédnout si zajíce. U milníku 6 se nachází parkoviště a naučná stezka a bodem 7 je rozhledna Na Skalce.